Nie ulega wątpliwości, iż media odgrywają prymarną rolę w procesie kształtowania i jednocześnie upraszczania obrazu rzeczywistości. Ich siła i ofensywność tkwi przede wszystkim w możliwości docierania do szerokiego grona odbiorców, poprzez rozpowszechnianie informacji, a równocześnie posiadają zdolność do przyciągania i konsolidowania uwagi opinii publicznej na różnorakich zdarzeniach, zagadnieniach, osobach, bądź organizacjach i instytucjach. Taka sama funkcja mediów wpisuje się w proces tworzenia image firmy. Jest ona tym większa im bardziej znacząca jest pozycja danego koncernu w świecie biznesu.

Na wizerunek osób i organizacji oddziałuje nade wszystko ich partycypacja w przekazie medialnym, intensywność ekspozycji czy cechy, przy udziale, których podmioty te są nakreślane. Nie możemy jednakże zapominać, że zasadniczą rolę przyjmuje także kontekst, w jakim są one obrazowane. Powstaje on przez stosowane w opisie przenośnie, podkreślenia, egzemplifikacje, ale także tytuły, nagłówki, zdjęcia. Rola kontekstu, przejawia się przede wszystkim w konsekwencjach, jakie wywołuje on w opinii publicznej. W zależności od sposobu, w jaki zostanie on nadany określonemu zdarzeniu, czy organizacji może wywrzeć pozytywny, bądź negatywny wpływ na wizerunek podmiotów, których dotyczy. Dlatego też członkowie firm na czele z jej właścicielem powinni zawsze pamiętać, że media pomagają, ale niejednokrotnie mogą także zachwiać jej dotychczasową reputację.

Rola mediów ? pozytywna, czy negatywna?

Bez wątpienia media mogą stanowić idealny środek przekazu umożliwiający rozpowszechnianie wizerunku danej firmy, preferowanych przez niego produktów i usług, czy aktualnie podejmowanych działań. Niemniej jednak nie możemy pomijać faktu, że istnieje także druga strona medalu, która dowodzi, iż media często zakrzywiają rzeczywistość. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak niebotyczne w skutkach byłoby przedstawienie kłamliwej informacji na temat danej marki. Nie chodzi tu tylko o skalenie dobrego mniemania o firmie, ale przede wszystkim utratę zaufania klientów, które jak wiemy ciężko odbudować.

 
 

Theme by Dostawa Wody

Copyright © 2020 Serwis o wodzie. All Rights Reserved